W 2009 r. ks. Arcybiskup Henryk Hoser SAC, Biskup Diecezji Warszawsko-Praskiej, powierzył Wspólnocie Chemin Neuf prowadzenie parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Mistowie pod Mińskiem Mazowieckim i przekazał w użytkowanie zabudowania parafialne wraz z przylegającym do nich terenem.

Od początku obecności w Mistowie, Wspólnocie towarzyszyła wizja stworzenia w tym miejscu szczególnego ośrodka modlitwy o uzdrowienie wewnętrzne, zwanego Centrum Siloe. Da on możliwość długoterminowego towarzyszenia w procesie uzdrowienia osobom konsekrowanym, jak i świeckim, którym z powodu różnego rodzaju problemów, zaburzeń i zniewoleń, trudno jest w pełni podążać za Chrystusem.

Wiąże się to z koniecznością rozbudowy już istniejącej infrastruktury oraz zbudowania nowego kościoła parafialnego.

Po kilku latach pracy pastoralnej w parafii, chcemy przy wsparciu ks. Biskupa Romualda Kamińskiego, Biskupa Diecezji Warszawsko-Praskiej, rozpocząć budowę tego Centrum. Obecnie koncentrujemy się na przygotowaniach formalno-prawnych oraz projektowych. Na dzisiaj jest już przygotowany wstępny projekt takiego Ośrodka i oszacowane wstępne koszty przedsięwzięcia.

Część rekolekcyjna - Centrum Siloe
Ze wstępnej koncepcji architektonicznej wynika, iż projektowana budowa nowej części mieszkalnej i zaplecza warsztatowo-konferencyjnego dla ok. 50 osób, będzie obejmowała ok. 1 800 m2 PUM (Powierzchni Użytkowej Mieszkalnej).

Kościół parafialny pw. Matki Bożej Fatimskiej
Nowy kościół parafialny ma służyć sprawowaniu kultu religijnego dla miejscowej społeczności (880 mieszkańców parafii) oraz osób biorących udział w rekolekcjach organizowanych przez Centrum Siloe. Zaprojektowano wstępnie budynek sakralny o powierzchni ok. 450 m2.
Budowa kościoła ma być finansowana przez tutejszą parafię, inne parafie wspomagające oraz darczyńców.


TY TEŻ MOŻESZ POMÓC !!!
Wspólnota Chemin Neuf nie posiada własnych środków na realizację tak dużej inwestycji. Parafia natomiast jest zbyt mała, aby podołać takiemu wyzwaniu. Ufając, że jesteśmy wezwani do uczestnictwa w ewangelizacyjnej misji Kościoła, również w tym szczególnym wymiarze, jakim jest praca na rzecz jedności osoby i jej całościowego uzdrowienia, zawierzamy Bożej Opatrzności całe przedsięwzięcie.

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo ten projekt, możesz przelać dowolna kwotę na nasz rachunek:

BUDOWA KOŚCIOŁA
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Fatimskiej w Mistowie
ul. Kościelna 4, 05-306 Mistów
76 1600 1462 1817 7206 9000 0001
BNP PARIBAS BANK POLSKA

CENTRUM SILOE

Bank Account
Dom Zakonny Instytutu Chemin Neuf
ul. Ks. Piotra Skargi 2
05-075 Warszawa, Poland
BIC (SWIFT): PPABPLPK

Bank name: BNP PARIBAS Bank Polska S.A., ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, Poland

PLN ONLY:
Rachunek numer: 22 2030 0045 1110 0000 0425 1510

EURO ONLY:
IBAN: PL90 2030 0045 3110 0000 0036 5540

US DOLARS ONLY:
IBAN: PL84 1600 1462 1022 7479 8000 0013

 
Z całego serca dziękujemy Wszystkim, którzy pragną w jakikolwiek sposób włączyć się w powstanie Domu Siloe w Polsce. Zapewniamy o naszej modlitwie!